• 12:00-12:15
  • Live Stage

Bijmengnorm van bioplastics en circulaire plastics in producten

  • Ingeborg Gort
  • Partners for Innovation

Ingeborg Gort gaat in op de bijmengnorm van bioplastics en circulaire plastics in producten. Er wordt gesproken over het belang en de succesfactoren van ketensamenwerking in de kunststofsector.