• 11:00-11:25
  • Room 2

Textiel en tapijt: optimalisatie van de waardeketen, design en materiaal

  • Peter van Barneveld
  • Polymer Science Park

Jaarlijks komen grote hoeveelheden reststromen tapijt, kunstgras en textiel vrij. Gedurende een lange periode is er te weinig stilgestaan bij de recyclebaarheid van deze materialen. De uitdaging is groot en veelzijdig: verduurzamen, nieuwe recycletechnieken moeten worden (door)ontwikkeld, zowel mechanische als chemische, waarbij goed moet worden afgewogen wanneer welke optimaal is. Verder moeten er stappen worden ondernomen om zowel te verduurzamen en nieuwe recyclebare productconcepten te ontwikkelen (Design-for-Recycling). Aan de hand van een casussen zal worden toegelicht waar we staan en wat ons nog te doen staat.