• 11:30-11:45
  • Live Stage

Visie over circulaire verpakkingen

  • Ing. Marieke Havermans
  • TNO

In 2020 werd in Nederland maar 0,5% van de gerecyclede polyolefine (PE en PE) verpakkingen gebruikt in hun oorspronkelijke toepassing. De overige 99,5% van de gerecyclede verpakkingen werd verbrand of “gedowncycled”. Met de Europese ambitie voor de transitie van lineaire naar circulaire verpakkingen, zal er veel meer gestuurd moeten worden op kwaliteit van recyclaat. En hoe we dit recyclaat op een slimme manier weer in kunnen zetten in nieuwe circulaire verpakking.
De verpakkingsindustrie zal moeten overstappen op duurzame materialen als biobased, mono-materialen en recyclaat. Dit zal serieus effect hebben op zaken zoals voedselveiligheid en de verwerkbaarheid van deze materialen op high-speed afvullijnen. Maar ook op de sealbaarheid van verpakkingen. Om deze circulaire transitie te versnellen ontwikkelen wij binnen TNO voorspellende sealing modellen, door gebruik te maken van Machine Learning (ML). Dit kan de industrie helpen om hun sealing proces voor deze nieuwe verpakkingsmaterialen te optimaliseren.