• 15:00-15:15
  • Live Stage

Kunststoffen zijn waardevol in de duurzame transitie die onze samenleving moet maken

  • Dr. Erwin Zant
  • Polymer Science Park

Kunststoffen zijn waardevol in de duurzame transitie die onze samenleving moet maken. Dit vraagt om een goede balans tussen productie, behoefte en klimaatbescherming die te vinden is in hernieuwbare bronnen, het voorkomen van afval en de reductie van CO2 uitstoot. Hiervoor is de kunststofsector nodig en om die te behouden, is het noodzaak om sneller te innoveren en slimmer de plastic waardeketen in te richten door inzet op hoogwaardige recycling, biobased, goed productontwerp en een slimme inrichting van de waardeketen.
Polymer Science Park is een toonaangevend innovatiecentrum in Nederland en ontmoetingsplek voor bedrijven die in de Europese omgeving hun kunststof producten willen innoveren om deze duurzaam en circulair te maken.