• 13:00-13:15
  • Live Stage
  • Live Stage

De ontwikkelingen op de energiemarkt

  • Tom Neeskens
  • Scholt Energy

Het produceren van kunststof moet duurzamer, slimmer én als het even kan ook goedkoper. Dat allemaal met de huidige extreme marktontwikkelingen, de problematiek rondom het volle energienet en andere hoge kosten.

De opkomst van hernieuwbare bronnen en waterstof, het afhankelijker zijn van import vanuit andere landen, het uitfaseren van vervuilende centrales en het volle energienet gaan ervoor zorgen dat de energiemarkt volatiel blijft. Hierdoor is het van belang om strategisch energie in te kopen en deze slim en flexibel te gebruiken.

Wat hierbij belangrijk is, is een goede inkoopstrategie, inkopen/zelf gebruiken vanuit hernieuwbare bronnen, energieopslag en flexibel inzetten van energie. En dat is het totaalpakket dat Scholt biedt.