• 11:00-11:25
  • Room 1

Commercieel succes vraagt om strategisch partnerschap van leverancier en merkeigenaar

  • Erik de Ruijter
  • de Transitiemakelaar
  • Marcus Popkema
  • Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie, Hogeschool Windesheim

Nieuwe klanteisen, klimaatverandering en materialenschaarste leiden tot nieuwe eisen aan producten en diensten en een transformatie van de ketensamenwerking. Merkeigenaren stellen hogere eisen aan hun leveranciers voor productprestaties en innovatie. Ze gaan meer functioneren als een kop-staartbedrijf. Leveranciers specialiseren zich om tegemoet te komen aan de vragen van de merkeigenaren, en ontwikkelen zich tot module-suppliers. De nieuwe samenwerking vereist strategische partnerschappen, gebaseerd op vertrouwen, open communicatie, respect en een gedeelde visie op duurzaamheid. Het is cruciaal dat merkeigenaren en toeleveranciers investeren in hun samenwerking om succesvol te zijn in het nieuwe tijdperk.