• 11:30-11:55
  • Room 2

Design for Recycling: ontwerpen van kunststof verpakkingen die goed recyclebaar zijn

  • Siem Haffmans
  • Partners for Innovation

Uit onderzoek van de WUR in 2021 is gebleken dat slechts een kwart van de kunststofverpakkingen goed recyclebaar is met de bestaande sorteer- en recyclingtechnieken. Dat percentage moet omhoog wil Nederland zijn ambities waarmaken. Wat zijn de onderliggende oorzaken en hoe pak je die aan? Het goede nieuws is dat door vol in te zetten op design for recycling maatregelen, in combinatie met lopende en geplande acties van het Afvalfonds Verpakkingen en de ketenpartners, het mogelijk is om het aandeel goed recyclebare verpakkingen te verhogen tot minimaal 50% in 2025.