• 12:00-12:25
  • Room 2

Chemische recycling van polyesters

  • Dr. Jan Jager
  • NHL Stenden Hogeschool

Elk jaar wordt wereldwijd meer dan 82 miljoen ton polyethyleentereftalaat (PET) geproduceerd om PET-flessen, verpakkingen voor voedingsmiddelen, kleding en tapijten voor eenmalig gebruik te maken. PET is een van de grootste bronnen van plastic afval. Maar liefst 91 % van het polyester-afval kan niet worden gerecycled omdat het vervuild is met kleurstoffen of andere toevoegingen. In deze presentatie zal worden ingegaan om PET chemisch te recyclen waarbij wederom een zuivere, virgin PET wordt verkregen. In het proces wordt PET chemisch afgebroken, de verkregen bouwstenen worden gezuiverd en tenslotte wederom gebruikt in een herpolymerisatie om virgin PET te produceren.