• 14:00-14:25
  • Room 2

Climate neutral polymers

  • Ir. Jan Willem Slijkoord
  • Bywyd B.V.

Duurzame kunststoffen worden steeds belangrijker om de CO2-emissiereductie doelstellingen van bedrijven en overheden te behalen. Daarnaast zal CO2 beprijzing naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen. Maakbedrijven en Brand Owners die zich willen blijven onderscheiden zullen daarom steeds meer duurzame oplossingen moeten bieden. Echter, veel volledig biobased kunststoffen zijn nog relatief duur. Daarom introduceert Bywyd klimaatneutrale kunststoffen. Deze kunststoffen reduceren de CO2 footprint aanzienlijk, maar zijn beter betaalbaar dan de meeste biobased kunststoffen. Ook wordt ingegaan op de door Bywyd ontwikkelde methodiek om werkbare circulaire waardeketens op te zetten waarbij een nauwe kwaliteitsbeheersing een grote rol speelt.