• 13:30-13:55
  • Powered by NRK

Design for CE & Ketensamenwerking

  • Ir. Martin van Dord
  • Federatie Nederlandse Rubber- & Kunststofindustrie (NRK)

In 2030 moeten uw producten al 50% circulair zijn en een veel lagere CO2 uitstoot hebben! Hoe gaat u dat realiseren?

De kunststof en rubber industrie heeft hier al veel ervaring in, juist omdat rubber en kunststof in de gebruiksfase vele duurzaamheidsvoordelen hebben en er altijd wordt samengewerkt met de ketenpartijen. In deze presentatie geven we aan hoe onze industrie dit aanpakt en hoe dat uw bedrijf kan helpen.
Daarnaast wordt inzicht gegeven in het handelingsperspectief en de tools die er voor ontwikkelaar, ontwerpers en constructeurs zijn om uw producten circulair te ontwerpen.