• 15:35-16:00
  • Baroniezaal

Pitches project-ideeën Fieldlab MultiM3D

         
15:35 – 15:40   Frits Feenstra KB2018   Intro Fieldlab MutliM3D
Frits Feenstra, TNO
Het Fieldlab MultiM3D maakt innovaties op het gebied van MultiMaterial AM mogelijk en heeft hiervoor een aantal instrumenten ter beschikking. Het Fieldlab brengt policy makers, industriële leiders, MKB maar ook universiteiten en technologie centra samen in een inspirerende omgeving.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand
         
15:40 - 15:50       Ondersteuning van experimenten en haalbaarheidsstudies m.b.t. AM productideeën (call for proposals)
Frits Feenstra, TNO
Ondersteuning MKB-bedrijven met een idee voor een product dat met AM geproduceerd moet worden met een subsidie van €40.000 ter dekking van eigen loonkosten en uitbestedingen. Zie https://www.amable.eu

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand
         
15:50 - 16:00   Arno Gramsma KB2018   Samenwerking met Duitse industrie op gebied van AM (Additive4Industrie)
Arno Gramsma, AddFab
Opzetten van innovatie en R&D projecten met interessante partners in het Duitse Beieren op het gebied van industriële 3Dprinting. Neem deel aan dit netwerk, maak kans om in dit kader opdrachten te verwerven en ondersteun het initiatief.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand
         
16:00 - 16:10   Henk Buining KB2018   Exploitatie innovatieve SLA equipment: sneller, groter en nauwkeuriger
Henk Buining, TNO
Gezocht! Bedrijven die belangstelling hebben voor exploitatie van een innovatieve belichtingsmethode voor Stereolithografie die snel grote oppervlakken met een hoge resolutie en hoog vermogen kan belichten.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand
         
16:10 - 16:20   Marc van Mierlo KB2019   Prevals: Printhead Evaluatie Systeem t.b.v. material jetting
Marc van Mierlo, Van Mierlo Ingenieursbureau BV
Voor (multi) material jetting zijn printheads nodig. Daarbij zijn meerdere uitdagingen om tot een goede kwaliteit van het te printen object te komen. Eerst moet onderzocht kunnen worden naar de juiste samenstelling van het te printen materiaal enerzijds en anderzijds moet de aansturing van de printhead hierop kunnen worden aangepast. Daarvoor heeft Van Mierlo Ingenieursbureau Prevals (Printhead Evaluatie Systeem) ontwikkeld waarmee binnen enkele uren al met het onderzoek kan worden begonnen. Alle randzaken t.a.v. de luchtdruk, voeding, communicatie op basis van ethernet en de motion control zijn hierin in aparte modules manier opgelost. Als u een idee heeft voor een te printen object kunnen en er is een succesvol resultaat uit het onderzoek, kunnen wij ene bijdrage leveren bij de integratie van deze de modules in de productiemachine voor het object. Inclusief de motion control, die aan de machine zal moeten worden aangepast.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand