KS2020 Nieuwe datum CTA2

Vakbeurs Kunststoffen verplaatst naar 2 en 3 december 2020

De vakbeurs Kunststoffen 2020 wordt verplaatst van september naar 2 en 3 december 2020. Mikrocentrum heeft hiertoe besloten om het welzijn van alle betrokkenen en het succes van het evenement zo goed mogelijk te borgen.  

”Het welzijn van bezoekers, exposanten en alle andere betrokkenen heeft de hoogste prioriteit voor Mikrocentrum. Mede op basis van diverse contacten met betrokkenen en de berichtgevingen vanuit de overheid rondom het coronavirus, verwachten we dat er geen grote vakbeurzen plaatsvinden tot aan 1 september 2020 en dat alles daarna weer langzaam op gang zal komen. We verwachten dat de vakbeurs Kunststoffen weliswaar gehouden had kunnen worden op de eerder in september geplande data maar dat er in die periode toch nog enige aarzeling zal zijn rondom het bezoeken van vakbeurzen. We verwachten tevens dat de situatie begin december, over 7 maanden, een stuk gunstiger zal zijn.” Aldus Tom Wessels, namens Team Kunststoffen (Mikrocentrum).

Het concept, de opzet van de beursvloer en de beoogde thema’s in het lezingenprogramma blijven, voor zover mogelijk, gewaarborgd.

Over de vakbeurs Kunststoffen

Tijdens de vakbeurs Kunststoffen ontmoet men in korte tijd belangrijke spelers uit de kunststof- en rubberindustrie. Zowel op de beursvloer als in het congresprogramma worden actuele ontwikkelingen en kansen belicht binnen thema’s als: circulaire economie, duurzaamheid, slimme grondstoffen, nieuwe materialen, kostprijsbesparing, innovatieve productiemethodes, productontwikkeling en businesskansen. Samen met de NRK, Rethink Plastics en MVO laat de vakbeurs Kunststoffen bovendien zien welke waarde kunststof- en rubber toevoegt aan zowel de samenleving als de industrie.