• 10:00-10:25
  • Baroniezaal

Operation Clean Sweep®: Hoe houden we onze kunststof pellets uit het milieu?

  • Theo Stijnen
  • PlasticsEurope Nederland

De kunststofindustrie streeft naar oplossingen om zwerfvuil te voorkomen. Morsen van pellets kan plaatsvinden in alle stadia van de waardeketen inclusief productie, behandeling, transport, conversie en recycling. Naast milieu effecten geeft het pellet verlies ook imago schade aan de kunststofindustrie. Een keten-brede gezamenlijke, systematische aanpak om pelletverlies te voorkomen is noodzakelijk. Hiertoe is het Operation Clean Sweep®- programma opgezet. Door de OCS-belofte te ondertekenen, erkennen bedrijven die plastic pellets hanteren het belang van het voorkomen van verliezen naar het milieu door maatregelen te nemen om aan de 6 verplichtingen van dit programma te voldoen.