• 11:45-12:10
  • Room 1 - Parade

Circulaire economie ontbloot het spanningsveld tussen afval- en productwetgeving

  • Saskia Walraedt
  • essenscia PolyMatters

De transitie naar een circulaire economie vereist een flankerend wetgevend kader die het gebruik van recyclaat toelaat zonder toegevingen te doen aan de veiligheid- en gezondheidseisen. De voorziene voorwaardelijke vrijstelling van REACH registratie voor gerecycleerde stoffen is geen vrijgeleide voor andere hoofdstukken uit deze verordening. Kennis over de al of niet aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in kunststofrecyclaat blijkt in de huidige aanpak vaak een uitdaging die de inzet van recyclaat vertraagt. Doorbraken in nieuwe recyclagetechnologieën brengen pijnpunten in de bestaande afvalwetgeving naar boven. Kortom, circulaire economie realiseren in een wetgevend denkkader ontwikkeld in een lineair tijdperk leidt tot spanningsvelden.