Programma 21 september (vorige editie)

 • 10:00-10:30
 • Room 1

Opening & registration visitors

 • 10:30-10:55
 • Room 1

The art of using recyclate | Geen kunst

Vanaf 2027 wordt de Normering Plastics ingevoerd en moet 25% van de verwerkte plastics gerecycled- en/of biobased plastic zijn. Dat is een uitdaging voor de hele sector. Cristel Rijnen (Injection Point) en Jan Willem Wieringa (Desch) delen hun ervaringen, laten u zien dat het een uitdaging is, dat er problemen moeten worden opgelost, maar dat het mogelijk is. Of je nu een grote verwerker bent van massaproducten of een specialistische verwerker van technische producten. Ze zullen dat illustreren met tal van voorbeelden.

 • 11:00-11:25
 • Room 1

Commercieel succes vraagt om strategisch partnerschap van leverancier en merkeigenaar

Nieuwe klanteisen, klimaatverandering en materialenschaarste leiden tot nieuwe eisen aan producten en diensten en een transformatie van de ketensamenwerking. Merkeigenaren stellen hogere eisen aan hun leveranciers voor productprestaties en innovatie. Ze gaan meer functioneren als een kop-staartbedrijf. Leveranciers specialiseren zich om tegemoet te komen aan de vragen van de merkeigenaren, en ontwikkelen zich tot module-suppliers. De nieuwe samenwerking vereist strategische partnerschappen, gebaseerd op vertrouwen, open communicatie, respect en een gedeelde visie op duurzaamheid. Het is cruciaal dat merkeigenaren en toeleveranciers investeren in hun samenwerking om succesvol te zijn in het nieuwe tijdperk.

 • 11:30-11:55
 • Room 1

Groen, is meer dan een kleur

 • Ruud Heerkens Application & Digitalization Engineer, ENGEL Benelux

De thema’s hoge energie prijzen en de schaarste van gas en olie, zijn issues die ondernemers in de kunststof industrie zorgen baren. Maar er is een oplossing... Energie besparen levert meer op dan u in eerste instantie wellicht denkt!

Het thema heeft zowel voor onze klanten als voor ENGEL een compleet andere significatie, dan wellicht in het verleden het geval was. Hierdoor wordt het steeds vaker een belangrijke factor. ENGEL biedt oplossingen welke een stuk verder dan simpelweg het automatisch afschakelen van machines en periferie betreft.

Kunststof is een waardevolle grondstof, veel te waardevol om na eenmalig gebruik weg te gooien. Daarom is het belangrijk om het in cycli te beheren. Onze diensten en oplossingen variëren van digitale producten tot innovatieve kunststofrecyclingprocessen.

Kortom sustainability en kostenreductie ineen!

 • 12:00-12:25
 • Room 1

Plastics quo Vadis

In the ‘Greendeal’ the EU should become CO2 neutral in 2050 and no virgin plastics will be made anymore. We will depend on a) recycling, b) bio-based and c) plastics based on CO2.
Current activities and possibilities regarding recycling will be discussed and future scenario’s presented where plastics will be produced, recycled and converted in the world.

 • 12:30-13:00
 • Room 1

Break & expo

 • 13:00-13:25
 • Room 1

Polybatch Blowing Agents: Creating Plastics with Unparalleled Lightness

As part of the trend towards a circular economy, the search for lightweight materials has become a fundamental strategy in recent years. Lighter plastics mean lighter finished products. Which become even more important in the rapid transformation occurring in the automotive industry, where the reduction of weight mirrors significant improvements in fuel economy or in the building sector, where insulation comes out as highly cost effective. In the search for lightweight materials, an interesting opportunity is given by the use of sandwich structures with a foam core, in particular with polymers and advanced masterbatch solutions. 

 • 13:30-13:55
 • Room 1

Contribution to the improvement of quality and quantity of recycling

The plastic resource transition is well underway. Plastic waste streams need to be recycled & up-cycled into the highest attainable quality to be re-used in the economy and new products. To ensure high quality when recycling plastic, minimising the mixing of different polymer types is crucial. Because, when different plastic types mix, material properties change, degrade and the value diminishes. The purer a polymer stream, the better it can be used in high-end applications and products.
The Veridis MADSCAN technology increases the value of recycling feedstock by enabling accurate insight into the composition and quality of complex material streams. As a higher quality product is more valuable, it also enables customers to ask for the optimal price for their recycled plastics.

 • 14:00-14:25
 • Room 1

Challenges and opportunities for biodegradable (textile) fibers

Polyester is the worlds most used material for our clothing. Millions of tons are produced each year of which close to nothing is recycled. Hundreds of thousands of tonnes end up in the open environment each year, where they accumulate. Synthetic textiles made from biopolymers offer great opportunities to reduce carbon emissions and microplastic pollution. This presentation first explains where biodegradable products make sense in general and why synthetic textiles like polyester fiber needs to be added to that list. Finally, the technical and business challenges and opportunities for a biodegradable synthetic textile fiber is elaborated.

 • 14:30-14:55
 • Room 1

Mission To Zero (het de-carboniseren van de productielocatie in Ede)

Inzicht verschaffen in het proces van de-carboniseren van de productielocatie in Ede, de relatie tot digitalisering en sociale innovatie

 • 15:00-15:25
 • Room 1

Update on EU’s environmental regulations and new market acceptance trends

On 5 January 2023, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force. A broader set of large companies will now be required to report on sustainability.
EU proposed the Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) on 30 March 2022. It aims to make products sold in the EU subject to performance and information-related requirements. The framework sets new annexes as “Digital Product Passport (DPP)” providing information about products’ environmental sustainability.
ECHA (European chemical agency published PFAS restriction proposal on February 2023: https://www.rivm.nl/en/pfas
The talk will be summarizing these developments and show the way how to follow and comply with these new regulations.

 • 15:30-15:55
 • Room 1

TWI Job Instruction: hoe zorg je voor goed opgeleid en snel inzetbaar personeel?

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze zorgen voor genoeg goed gekwalificeerde mensen. Dat begint met een gedegen opleidingstraject. TWI Job Instruction is bij uitstek geschikt om oplossingen te bieden in een krappe arbeidsmarkt. Immers, werknemers die goed getraind zijn functioneren veel beter en zijn (daardoor) zelf ook een stuk gelukkiger in hun werk.
De TWI Methoden zijn ontwikkeld in de tweede wereldoorlog en vormen al sinds de jaren 50 de basis van het Toyota Production System. In de TWI Job Instruction methode worden aan te leren taken gestandaardiseerd en vervolgens opgeleid volgens een 4-stappen methode, zodanig dat medewerkers weten wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en waarom op die manier.

 • 10:00-10:30
 • Room 1

Opening & registration visitors

 • 10:30-10:55
 • Room 1

The art of using recyclate | Geen kunst

Vanaf 2027 wordt de Normering Plastics ingevoerd en moet 25% van de verwerkte plastics gerecycled- en/of biobased plastic zijn. Dat is een uitdaging voor de hele sector. Cristel Rijnen (Injection Point) en Jan Willem Wieringa (Desch) delen hun ervaringen, laten u zien dat het een uitdaging is, dat er problemen moeten worden opgelost, maar dat het mogelijk is. Of je nu een grote verwerker bent van massaproducten of een specialistische verwerker van technische producten. Ze zullen dat illustreren met tal van voorbeelden.

 • 11:00-11:25
 • Room 2

Textiel en tapijt: optimalisatie van de waardeketen, design en materiaal

Jaarlijks komen grote hoeveelheden reststromen tapijt, kunstgras en textiel vrij. Gedurende een lange periode is er te weinig stilgestaan bij de recyclebaarheid van deze materialen. De uitdaging is groot en veelzijdig: verduurzamen, nieuwe recycletechnieken moeten worden (door)ontwikkeld, zowel mechanische als chemische, waarbij goed moet worden afgewogen wanneer welke optimaal is. Verder moeten er stappen worden ondernomen om zowel te verduurzamen en nieuwe recyclebare productconcepten te ontwikkelen (Design-for-Recycling). Aan de hand van een casussen zal worden toegelicht waar we staan en wat ons nog te doen staat.

 • 11:30-11:55
 • Room 2

De toepassing van Cobots in de Kunststofindustrie

De ontwikkeling van cobots geeft nieuwe mogelijkheden voor automatisering. Juist bij processen die van oorsprong lastig te automatiseren zijn met conventionele industriële robots, zoals high mix - low volume processen, of relatief langzame processen met een lange cyclustijd (bijv. spuitgietprocessen) kan de cobot uitkomst bieden. Doordat de cobot flexibel(er) inzetbaar is door minder obstructieve veiligheidsmaatregelen en omdat deze beschikt over extra functionaliteiten, zoals krachtterugkoppeling voor kracht gestuurde handelingen, biedt de cobot nieuwe kansen en mogelijkheden voor de volgende stap in de automatisering.  

 • 12:00-12:25
 • Room 2

Introduction of TNO-Brightlands Materials Center Circular Packaging Research Program

 • Yibo Su Scientist, TNO-Brightlands Materials Center

TNO-Brightlands Materials Center (BMC) is a joint innovation center between TNO and the Province of Limburg working on applied R&D activities for sustainable solution of polymeric materials.
Circular Packaging is one of the three research programs of BMC, which is currently focusing on the material performance development of plastic packaging with recycled content from the prevalent Dutch and EU waste management schemes, i.e. mechanical recycling, to support industry to fulfill the technical requirement of the upcoming packaging and packaging waste regulation and to meet the further goal in realizing EU green deal.
This presentation introduces the activities and services offered by BMC Circular Packaging research program.

 • 12:30-13:00
 • Room 1

Break & expo

 • 13:00-13:25
 • Room 2

Bioplastics & Verpakkingen

Bioplastics kunnen mechanisch, chemisch of organisch recyclebaar zijn en sommigen hebben ook nog de eigenschap dat ze op natuurlijke wijze kunnen biodegraderen zonder nalating van microplastics voor volgende generaties. Wereldwijd stapelen de problemen rondom plastic verpakkingen zich op. In deze presentatie worden innovatieve voorbeelden gegeven van fossielvrije verpakkingsmaterialen met ‘multiple end of life opties’. Wereldwijd toepasbaar. 

 • 13:30-13:55
 • Room 2
 • | Powered by NRK

Een verplicht aandeel recyclaat of biobased plastics: uitdagingen en ondersteuningsmogelijkheden voor convertors

Partners for Innovation heeft in opdracht van RVO, in samenwerking met de NRK, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd onder kunststof- en rubberverwerkers. Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen waar kunststof- en rubberverwerkers tegenaan kunnen lopen bij invoering van het verplichte aandeel recyclaat of biobased plastic en welke ondersteuning kan bijdragen aan een effectieve implementatie hiervan.

 • 14:00-14:25
 • Room 2
 • | Powered by NRK

De volatiliteit van de markt voor recyclaat

Tijdens deze presentatie zal Thomas vertellen over de volatiliteit van de markt voor recyclaat en de onzekerheden die dit met zich meebrengt.

 • 14:30-14:55
 • Room 2
 • | Powered by NRK

Circular Plastics NL Program

• Brief session to present the Circular Plastics NL program. The goal is to make plastics fully circular and use subsidies to accelerate the transition by realizing material and process innovations and focusing on bottlenecks in different value chains to close the cycles for existing plastics.
• The program runs for eight years and has eight program lines working towards 100% circularity in 2050 and offering the Dutch economy sustainable growth opportunities.
• New materials are being developed that can replace materials that are difficult to recycle in the future. Specific cycles can be closed in showcases. In total 220M€ subsidy is expected to be made available over the next 8 years and doubled by co-financing from market parties.

 • 15:00-15:25
 • Room 2
 • | Powered by NRK

De energietransitie, LCA’s en CO2 footprint in de praktijk: de energiebesparingsplicht en de effecten voor de kunststofindustrie

De rubber en kunststof industrie heeft te maken met de energietransitie. Bijna alle bedrijven krijgen te maken met de energiebesparingsplicht die vanaf 1 juli 2023 op een andere manier invulling krijgt en voor bijna alle bedrijven betekent dit dat actie nodig is naar de overheid. Maar daar stopt het niet mee. Het is vaak de start naar de uitvoering van “verplichte” maatregelen, maar ook de vragen zoals: wat doen we met het gasgebruik, kunnen we ons bedrijf elektrificeren, we willen uitbreiden, maar kan dit wel gezien onze energie aansluitingen, komen dan aan de orde.
Bijkomend aspect is dat ook vanuit de markt steeds meer vragen komen over CO2 neutraal produceren en het maken van CO2 footprints, maar hoe doe ik dat en wat kan ik er dan mee? Allemaal vragen die te maken hebben met de energietransitie, en waar u soms (onverwachts) mee te maken gaat krijgen. BlueTerra gaat in op een aantal onderwerpen van de energietransitie en CO2 reductie die spelen in de Rubber en Kunststofindustrie.

 • 10:00-10:30
 • Room 1

Opening & registration visitors

 • 10:30-10:55
 • Room 1

The art of using recyclate | Geen kunst

Vanaf 2027 wordt de Normering Plastics ingevoerd en moet 25% van de verwerkte plastics gerecycled- en/of biobased plastic zijn. Dat is een uitdaging voor de hele sector. Cristel Rijnen (Injection Point) en Jan Willem Wieringa (Desch) delen hun ervaringen, laten u zien dat het een uitdaging is, dat er problemen moeten worden opgelost, maar dat het mogelijk is. Of je nu een grote verwerker bent van massaproducten of een specialistische verwerker van technische producten. Ze zullen dat illustreren met tal van voorbeelden.

 • 11:00-11:15
 • Live Stage

Turning waste into boats, benches and bridges!

10XL print op groot formaat functionele producten met gerecyclede kunststoffen. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor materiaal van End-of-Life producten, en anders gebruiken we Post-Consumer Waste als basis. We hebben onze eigen print compounds ontwikkeld (rPP GF / rPVDF GF / PP WF), met mechanische eigenschappen, proces eigenschappen, milieu kosten indicator en leveringsbetrouwbaarheid als variabelen. Na EoL nemen we onze producten tegen betaling van statiegeld weer in en gebruiken we het materiaal voor nieuwe producten. We maken alle producten - boten, banken en bruggen - met dezelfde drie compounds. Indien gewenst verbeteren we de mechanische eigenschappen door plaatselijk uni-directionele tape aan te brengen. Om circulariteit verder te borgen werken we aan een systeem waar we, na aankoop van een product, zelf eigenaar blijven van het materiaal: Material as a Service.

 • 11:30-11:45
 • Live Stage

Visie over circulaire verpakkingen

In 2020 werd in Nederland maar 0,5% van de gerecyclede polyolefine (PE en PE) verpakkingen gebruikt in hun oorspronkelijke toepassing. De overige 99,5% van de gerecyclede verpakkingen werd verbrand of “gedowncycled”. Met de Europese ambitie voor de transitie van lineaire naar circulaire verpakkingen, zal er veel meer gestuurd moeten worden op kwaliteit van recyclaat. En hoe we dit recyclaat op een slimme manier weer in kunnen zetten in nieuwe circulaire verpakking.
De verpakkingsindustrie zal moeten overstappen op duurzame materialen als biobased, mono-materialen en recyclaat. Dit zal serieus effect hebben op zaken zoals voedselveiligheid en de verwerkbaarheid van deze materialen op high-speed afvullijnen. Maar ook op de sealbaarheid van verpakkingen. Om deze circulaire transitie te versnellen ontwikkelen wij binnen TNO voorspellende sealing modellen, door gebruik te maken van Machine Learning (ML). Dit kan de industrie helpen om hun sealing proces voor deze nieuwe verpakkingsmaterialen te optimaliseren.

 • 12:00-12:15
 • Live Stage

Bijmengnorm van bioplastics en circulaire plastics in producten

Ingeborg Gort gaat in op de bijmengnorm van bioplastics en circulaire plastics in producten. Er wordt gesproken over het belang en de succesfactoren van ketensamenwerking in de kunststofsector. 

 • 12:30-13:00
 • Room 1

Break & expo

 • 13:00-13:15
 • Live Stage
 • Live Stage

De ontwikkelingen op de energiemarkt

Het produceren van kunststof moet duurzamer, slimmer én als het even kan ook goedkoper. Dat allemaal met de huidige extreme marktontwikkelingen, de problematiek rondom het volle energienet en andere hoge kosten.

De opkomst van hernieuwbare bronnen en waterstof, het afhankelijker zijn van import vanuit andere landen, het uitfaseren van vervuilende centrales en het volle energienet gaan ervoor zorgen dat de energiemarkt volatiel blijft. Hierdoor is het van belang om strategisch energie in te kopen en deze slim en flexibel te gebruiken.

Wat hierbij belangrijk is, is een goede inkoopstrategie, inkopen/zelf gebruiken vanuit hernieuwbare bronnen, energieopslag en flexibel inzetten van energie. En dat is het totaalpakket dat Scholt biedt.

 • 14:00-14:15
 • Live Stage

Klimaatneutrale kunststoffen

Duurzame kunststoffen worden steeds belangrijker om de CO2-emissiereductie doelstellingen van bedrijven en overheden te behalen. Daarnaast zal CO2 beprijzing naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen. Willen maakbedrijven en Brand Owners zich blijven onderscheiden, dan zullen ze daarom steeds meer duurzame oplossingen moeten bieden. Echter, veel volledig biobased kunststoffen zijn nog relatief duur. Daarom introduceert Bywyd klimaatneutrale kunststoffen. Deze kunststoffen reduceren de CO2 footprint aanzienlijk, maar zijn beter betaalbaar dan de meeste biobased kunststoffen.

 • 15:00-15:15
 • Live Stage

Kunststoffen zijn waardevol in de duurzame transitie die onze samenleving moet maken

Kunststoffen zijn waardevol in de duurzame transitie die onze samenleving moet maken. Dit vraagt om een goede balans tussen productie, behoefte en klimaatbescherming die te vinden is in hernieuwbare bronnen, het voorkomen van afval en de reductie van CO2 uitstoot. Hiervoor is de kunststofsector nodig en om die te behouden, is het noodzaak om sneller te innoveren en slimmer de plastic waardeketen in te richten door inzet op hoogwaardige recycling, biobased, goed productontwerp en een slimme inrichting van de waardeketen.
Polymer Science Park is een toonaangevend innovatiecentrum in Nederland en ontmoetingsplek voor bedrijven die in de Europese omgeving hun kunststof producten willen innoveren om deze duurzaam en circulair te maken.

 • 10:00-11:00
 • Boschzaal

9.30 - 11.00 | Matchmaking Circular Plastics NL

CPNL organiseert voor elke programmalijn collaboratieve workshops op 21 september om partijen die geïnteresseerd zijn in een specifiek thema bij elkaar te brengen, te stimuleren tot samenwerking en te ondersteunen om samen tot een aanvraag te komen.

Voor meer informatie klik hier

 • 13:30-15:00
 • Boschzaal

Matchmaking Circular Plastics NL

CPNL organiseert voor elke programmalijn collaboratieve workshops op 21 september om partijen die geïnteresseerd zijn in een specifiek thema bij elkaar te brengen, te stimuleren tot samenwerking en te ondersteunen om samen tot een aanvraag te komen.

Voor meer informatie klik hier