• 11:30-11:55
  • Room 2

De toepassing van Cobots in de Kunststofindustrie

  • Dr. Ir. Mark Naves
  • University of Applied Sciences Windesheim

De ontwikkeling van cobots geeft nieuwe mogelijkheden voor automatisering. Juist bij processen die van oorsprong lastig te automatiseren zijn met conventionele industriële robots, zoals high mix - low volume processen, of relatief langzame processen met een lange cyclustijd (bijv. spuitgietprocessen) kan de cobot uitkomst bieden. Doordat de cobot flexibel(er) inzetbaar is door minder obstructieve veiligheidsmaatregelen en omdat deze beschikt over extra functionaliteiten, zoals krachtterugkoppeling voor kracht gestuurde handelingen, biedt de cobot nieuwe kansen en mogelijkheden voor de volgende stap in de automatisering.