• 10:30-11:20
  • Room 1 - Parade

“Schoner, Nauwkeuriger, Betrouwbaarder” uitdagingen en kansen op het gebied van kunststoffen

  • Dr. Ir. Peter Albers
  • ASML Netherlands BV

Schoner, nauwkeuriger en betrouwbaarder. Dat zijn enkele vereisten die onze klanten hebben voor onze (toekomstige) lithografiemachines. Om hier aan te kunnen voldoen is het evident dat ASML eisen stelt aan zijn ontwerpen en aan de materialen die hiervoor gebruikt worden. In deze lezing zullen kunststof gerelateerde uitdagingen en kansen voor toekomstige ontwikkelingen aan bod komen. Met als voornaamste doel het vergroten van de bewustwording en mogelijke samenwerking in de productieketen.