• 15:05-15:30
  • Room 2 - Carousel

Plastics op weg naar circulariteit: vluchten kan niet meer

  • Theo Stijnen
  • PlasticsEurope Nederland

De maatschappelijke roep om de plastics kringloop te sluiten wordt steeds luider. De gehele industrie-keten, maar ook consumenten en overheden, zullen alle zeilen bij moeten zetten om de beoogde transitie tot stand te brengen. Wat is er nodig? En hoe ver kunnen we komen? Er is reden tot optimisme, maar alleen als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.