• 11:00-11:25
  • Room 2

Computer Tomografie, Multimateriaal scannen en scheiden met subvoxel nauwkeurigheid!

  • Marcel Weijs
  • Werth Messtechnik

De WinWerth® MultiMaterialScan maakt de automatische, subvoxel nauwkeurige berekening mogelijk van afzonderlijke STL puntenwolken per materiaal uit CT volumegegevens, bijvoorbeeld voor plastic en metalen componenten van connectoren.

Conventionele algoritmen maken een automatische en voldoende nauwkeurige bepaling van oppervlaktepunten zonder voorafgaande informatie over het onderdeel (bijv. CAD-model of STL-puntenwolk van een masteronderdeel) alleen mogelijk voor meetobjecten die uit één materiaal bestaan. Met de nieuwe WinWerth® MultiMaterialScan wordt nu automatisch een aparte meetpuntenwolk berekend voor elk materiaal. De materialen die door het algoritme in aanmerking moeten worden genomen, kunnen door de operator worden gedefinieerd, grijswaarden worden automatisch toegewezen aan het desbetreffende materiaal.