• 10:30-10:55
  • Powered by NRK

Nieuwe verbindingen voor de chemie - Chemicals Strategy for Sustainability

  • Rosienne Steensma, MSc.
  • VNCI

De chemische industrie staat met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) voor een grote uitdaging om de chemie nog duurzamer en veiliger te maken voor mens en milieu. De VNCI onderschrijft de doelstellingen van de CSS en benadrukt het belang van een duidelijk transitiepad, waarbij ook aandacht is voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de CSS in Nederland. Op die manier kan de CSS uitgroeien tot een innovatie- en groeistrategie. De chemie blijft innoveren en zoeken naar nieuwe verbindingen om de wereld schoner en veiliger te maken, samen met partners in de keten en klanten.