• 14:00-14:25
  • Room 1

Sluiten van de plastics kringloop. Waar staan we en wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

  • Theo Stijnen
  • PlasticsEurope Nederland

De kunststof keten wordt steeds verder gesloten. We zijn echter nog een flink stuk verwijderd van de 2030 doelen. Wat gaat er goed en wat moet er anders en beter? En levert dit ook milieuwinst in de vorm van emissiereducties van CO2 op? Samenwerking binnen de keten en flankerend overheidsbeleid vormen de sleutel.