• 11:00-11:15
  • Live stage

Toekomst plastics onder druk door falende recycling?

  • Rob Daniels
  • Packaging Partners BV

Onmiskenbaar moet plastics productie, processing en beheer beter en efficiënter, te beginnen bij het 6 R principe waarop producenten moeten anticiperen in samenwerking met afnemers en gebruikers (verpakkers, retailers etc.) (verpakkings)plastics moeten geschikter worden voor hergebruik, dunner en beter recyclebaar worden. Dat laatste hangt sterk samen hoe goed de keten daarachter aansluit.
Te beginnen bij de inzameling, gevolgd door betere sorteersystemen (ruim. 40% verdwijnt nu nog in de verbranding) en als laatste en zeer belangrijk, investeringen in verbeterde recyclingtechnieken waardoor niet alleen laagwaardige kunststoffen na recycling overblijven (downcycling) maar ook upgrading voor hoogwaardig gebruik, ook voor direct levensmiddelen contact (o.a. middels chemische recycling).