• 15:00-15:55

Groeifonds Circulair Plastics (& Rubber) NL | Doe mee!

  • Ronald Korstanje MSc.
  • DPI • Shaping polymer innovation
  • Martin van Dord
  • Federatie Nederlandse Rubber- & Kunststofindustrie (NRK)

Binnenkort start het Nationaal Groeifonds programma Circulaire Plastics NL. In dit 8-jarige programma met totaal budget van ruim € 500 miljoen, werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan het 2030 doel om 50% van alle plastics te recyclen. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan. Circulaire Plastics NL bestrijdt klimaatverandering, vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en vermindert milieuvervuiling. Daarnaast wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland en de plastic & rubber ketens versterkt.

In deze presentatie worden de doelen, opzet en planning van het programma toegelicht en komt u te weten op welke wijze u deel kunt nemen aan het programma.