• 15:00-15:25
  • Room 2
  • Powered by NRK

Inzicht in milieu impact van duurzaamheidstrategieën & circulair ontwerp

  • Ing. Jeannette Levels-Vermeer
  • CIRCO & LBP|SIGHT

In samenwerking hebben TNO, LBP|SIGHT en CIRCO met ondersteuning van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie een milieu-impact tool ontwikkeld. Tijdens de workshop wordt de tool toegelicht en aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u inzicht in welke mogelijkheden u heeft voor uw bedrijf.
U krijgt inzicht in welke milieu-impact producten maken over de gehele levenscyclus en hoe u dit kan verbeteren. Met de tool kunt u spelen met materiaalkeuzes en interventies om tot nieuwe duurzamere productstrategieën te komen. De tool brengt de milieu-impact van uw product in kaart voor de gehele levenscyclus of slechts voor een enkele fase. U ontvangt na deelname de link naar de gratis tool vandaag nog om jouw organisatie duurzaam en circulair in beweging te krijgen.