KS2020 1200x628 Brabanthallen

Vakbeurs Kunststoffen dit jaar in de Brabanthallen

De Vakbeurs Kunststoffen wordt dit jaar gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch in plaats van NH Conference Center Koningshof te Veldhoven. Om de complete opzet van de beurs te kunnen behouden in de huidige 1,5 meter samenleving is substantieel meer oppervlakte nodig in vergelijking met voorgaande edities. Deze extra benodigde ruimte is gevonden in de Brabanthallen. Na uitvoerige gesprekken met 40 exposanten, samenwerkingspartners waaronder brancheorganisaties en andere stakeholders, heeft Mikrocentrum hiertoe besloten. De data blijft 2 en 3 december.

Er is de laatste tijd veel onduidelijkheid over de doorgang van diverse vakbeurzen en zakelijke evenementen in binnen- en buitenland. Geert Hellings, Algemeen Directeur van Mikrocentrum: “Uit diverse contacten met exposanten en stakeholders komt duidelijk naar voren dat er een sterke behoefte is om elkaar weer te ontmoeten en om de business weer op te pakken. Ook hebben we in juni en juli enquêtes gehouden onder evenementbezoekers van de afgelopen drie jaar. Ruim 80% van de respondenten gaf in deze enquêtes aan in het najaar weer zakelijke evenementen te willen gaan bezoeken, mits deze veilig kunnen worden georganiseerd. Om alle aanwezigen op beide beurzen voldoende afstand te kunnen bieden, is extra ruimte nodig. Die extra ruimte is helaas niet realiseerbaar in het Koningshof maar wel in de Brabanthallen. Dit heeft ons de moeilijke beslissing doen nemen om dit jaar Vakbeurs Kunststoffen niet op de gebruikelijke locatie te organiseren. In totaal beschikken we in de Brabanthallen over ruim 16000 m2 beursoppervlakte en 4 grote lezingenzalen. ”

Een zo veilig mogelijk beursbezoek bieden is het allerbelangrijkste

De veiligheid voor alle bij Vakbeurs Kunststoffen betrokken personen staat voor Mikrocentrum te allen tijde voorop. Het allerbelangrijkste bij dit alles is en blijft dat deze vakbeurs alleen door zal gaan als deze veilig kunnen worden georganiseerd. Mikrocentrum is ervan overtuigd dat dat goed mogelijk is. Jeroen Dona, Directeur Libéma Beurzen & Evenementen: “De Brabanthallen voldoen ruimschoots aan alle noodzakelijke voorwaarden en richtlijnen en hebben goedkeuring vanuit de overheid (veiligheidsregio) om activiteiten zoals de Vakbeurs Kunststoffen en de Precisiebeurs te organiseren. We doen alles wat in onze macht ligt om een veilige en vertrouwde omgeving te faciliteren en we nemen alle mogelijke maatregelen die er te nemen zijn.”

Huidige ontwikkelingen bieden ook kansen

“We hebben de afgelopen periode gemerkt dat er door de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, veel onzekerheid heerst over de doorgang en veiligheid van evenementen.” aldus Els van de Ven, Manager Afdeling Evenementen bij Mikrocentrum. “Deze onzekerheid zagen we ook terug bij exposanten. Een aantal partijen hebben door deze ontwikkelingen hun deelname opgezegd, maar in dezelfde periode zagen we ook een aantal nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Tijdens de gesprekken met exposanten over de doorgang van beide beurzen, gaven enkelen aan te denken aan opzegging. Echter, door de verplaatsing naar de Brabanthallen willen zij nu juist blijven. Ook kunnen we door de extra ruimte nu een aantal nieuwe bedrijven, die op de wachtlijst stonden, de gelegenheid geven om voor het eerst mee te doen. Bij voldoende belangstelling hebben we de optie om daartoe nog een extra hal in te richten. Voorlopig gaan we daar nog niet van uit omdat we geen lege plekken op de beursvloer willen creëren.” aldus Van de Ven.

Plattegronden blijven grotendeels intact

De huidige plattegronden van Vakbeurs Kunststoffen voor de drie hoofdhallen zoals deze in Koningshof waren opgesteld, worden nagenoeg geheel gekopieerd naar de Brabanthallen. Hierdoor blijft het gevoel van de vakbeurs voor een groot deel hetzelfde, maar nu met 6 meter brede gangpaden. Naast de stands en cateringpunten worden er exclusief voor de exposanten speciale, semi-besloten VIP-ruimtes ingericht. Hier krijgen exposanten de gelegenheid om met hun gasten te spreken, terwijl de eigen stand door een collega bemenst kan blijven.

Meer gerichte bezoekers en onderzoek naar hybride mogelijkheden

Geert Hellings: “Over het algemeen verwachten we minder bezoekers dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd zullen de bezoekers die wel komen extra gemotiveerd en geïnteresseerd zijn. Mikrocentrum onderzoekt ook de optie van hybride beurzen. Dat kan voordelen hebben om thuisblijvers toch bij de beurs te betrekken, maar er zijn ook mogelijke nadelen omdat het bezoekers ook kan bewegen juist niet te komen. Wij als Mikrocentrum gaan daar zeker naar kijken, maar het uitgangspunt op dit moment is om bezoekers te stimuleren juist fysiek aanwezig te zijn op de beide vakbeurzen.”

Doorgang alleen als dit verantwoord is

“Mikrocentrum is enthousiast om in deze lastige tijden in samenwerking met alle exposanten, samenwerkingspartners en Libéma, in de Brabanthallen eind dit jaar deze fantastische beurs te organiseren. Mochten er in een later stadium zodanige veranderingen plaatsvinden dat de beurs niet meer op een verantwoorde manier doorgang kan vinden, dan zal Mikrocentrum de de beurs alsnog annuleren. Voorlopig is dat nog niet aan de orde en gaan de voorbereidingen volop door.” Aldus Geert Hellings.