visie kunststoffenbeurs livestageplasticsarena

Top spelers op podium Live Stage Plastics Arena

Nieuw deze editie is de Live Stage Plastic Arena. Dit is een open podium op de beursvloer waar topspelers uit de kunststof- en rubberbranche hun visie op thema's als duurzaamheid, slimme oplossingen, recycling, digitalisering, kennis en innovatie presenteren. Onder leiding van een moderator vinden er korte interviews plaats van maximaal 10 minuten. Het open podium maakt het voor u mogelijk om vrij in en uit te lopen en te verzamelen rondom het podium. We lichten graag de topsprekers uit het programma van 14 en 15 september aan u uit. 

Duurzame oplossingen alleen mogelijk door pro actief en actief investeren!

Harry van Aken
Videoproducent, In Actie Media

Harry van Aken KB2022 V2 min

Ik geloof in het product van plastic en wat het te bieden heeft voor onze maatschappij. Daarbij is het nog wel zo dat plastic veelal van virgin plastic gemaakt wordt. Ik zie een plastic toekomst voor me waarbij de Nederlandse industrie de toon zet op het gebied van design for recycle en innovatieve verwerkingsmethodes. We moeten toewerken naar een scenario waarbij het gebruik van slimme oplossingen en baanbrekende ideeën een verdienmodel wordt, in plaats van dat het een bottleneck vormt. Het is nodig dat bedrijven pro actief en agressief gaan investeren in duurzame oplossingen. Alleen dan behoud je als land concurrerend vermogen in de economie van morgen. Dit matcht tevens met de visie van mij als maker. Ik geloof in praktische oplossingen die een Kompas vormen voor de toekomst. Voorbeelden, verteld in een krachtig verhaal, die mensen bewust maken van de verandering die deze tijd van ons vraagt. In actie.

Het live interview met Harry van Aken vindt plaats op 14 september om 11.00 uur.

Future Proof Plastics - Innovative, Sustainable and Smart

Dr Esther Zondervan – van den Beuken
Programmamanager Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie, Nationaal Platform Plastics Recycling / Circulaire Plastics NL

Esther Zondervan KB2022 min

Het kabinet investeert 220 miljoen euro in het groeifondsprogramma Circulaire Plastics NL om de ontwikkeling en opschaling van circulaire plastics aan te jagen. Dit bedrag wordt verdubbeld door industrie en andere stakeholders. Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering, vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en vermindert milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt. Circulaire Plastics NL heeft als doel de plasticketen te sluiten en is tot stand gekomen via het Nationaal Platform Plastics Recycling. 

Het live interview met Esther Zondervan - van den Beuken vindt plaats op 14 september om 12.00 uur.

Over de duurzame transitie

Gijs Langeveld
Managing Director, Polymer Science Park

Gijs Langeveld KB2022 min

Kunststoffen zijn de enabler van de duurzame transities die onze samenleving moet maken. Wel vraagt de samenleving producenten om in balans met de grenzen van de aarde te produceren zoals door reductie van CO2, meer hernieuwbare bronnen en het voorkomen van uitval in de natuur. Om de licence-to-operate van de kunststofsector te behouden, is het noodzaak om sneller te innoveren en slimmer de plastic waardeketen in te richten door inzet op hoogwaardige recycling, biobased, goed productontwerp en een slimme inrichting van de waardeketen.  

Het live interview met Gijs Langeveld vindt plaats op 14 september om 13.00 uur.

Zonder voldoende aanpassingsvermogen om te blijven bijscholen geen toekomst!

Barend Blom
Programmamanager Opleidingen, Mikrocentrum

Barend Blom 1250x900

Om als (kunststof) bedrijf succesvol zaken te blijven doen is aanpassingsvermogen nodig, wat ook betekend dat er ook aandacht is voor strategische opleidingsplannen voor individuele medewerker en teams. Veel bedrijven hebben hier moeite mee. Naast het beschikbaar stellen van voldoende opleidingsbudget is het in kaart hebben van de aanwezige kennis en de ontbrekende kennis essentieel om een doelmatig opleidingsplan concreet te maken en uit te voeren. 

Het live interview met Barend Blom vindt plaats op 14 september om 14.00 uur.

Recycling stagneert door een tekort aan materiaal

Jan Willem Wieringa
CEO, Desch Plantpak

Jan Willem Wieringa KB2022

De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van gerecycled plastic (waar mogelijk), en de volgende uitdaging is; hoe zorgen we dat er voldoende gerecycled materiaal beschikbaar is/komt om aan de enorm toegenomen vraag te voldoen.

Het live interview met Jan Willem Wieringa vindt plaats op 14 september om 15.00 uur.

Rubber en kunststof zijn onmisbare materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem

Harold de Graaf
Algemeen directeur, NRK

Harold de Graaf KB2022 v2 min

Het gebruik van rubber en kunststof producten zal stijgen. Om voedsel te verpakken, voor wonen, mobiliteit, werken, communicatie, ontspanning en sport. Rubber en kunststof producten hebben toegevoegde waarde voor de gebruikers en in vergelijking met andere materialen reduceren ze CO2-emissie.
Maar we gaan van “Duurzaam anders” naar “Circulair beter”. De NRK en haar leden gaan voor een duurzame, circulaire economie zonder afval. Dat vraagt om politieke statements en actie op basis van feiten. Immers, rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem.

Het live interview met Harold de Graaf vindt plaats op 14 september om 16.00 uur.

Toekomst plastics onder druk door falende recycling?

Rob Daniels
Founder, co-owner, director, Packaging Partners BV

Rob Daniels KB2022 min

Onmiskenbaar moet plastics productie, processing en beheer beter en efficiënter, te beginnen bij het 6 R principe waarop producenten moeten anticiperen in samenwerking met afnemers en gebruikers (verpakkers, retailers etc.) (verpakkings)plastics moeten geschikter worden voor hergebruik, dunner en beter recyclebaar worden. Dat laatste hangt sterk samen hoe goed de keten daarachter aansluit.
Te beginnen bij de inzameling, gevolgd door betere sorteersystemen (ruim. 40% verdwijnt nu nog in de verbranding) en als laatste en zeer belangrijk, investeringen in verbeterde recyclingtechnieken waardoor niet alleen laagwaardige kunststoffen na recycling overblijven (downcycling) maar ook upgrading voor hoogwaardig gebruik, ook voor direct levensmiddelen contact (o.a. middels chemische recycling).

Het live interview met Rob Daniels vindt plaats op 15 september om 11.00 uur.

Over circulaire economie

Ir. Jan Willem Slijkoord
Co-Founder/Directeur, Bywyd BV

 Jan Willem Slijkoord KB2025

Voor een circulaire economie is het essentieel dat we een volledig klimaatneutraal materiaalgebruik gaan realiseren in al onze toepassingen. Steeds meer producten zullen in de nabij toekomst worden belast met een CO2 heffing om hun milieu-impact te neutraliseren. Bywyd B.V. gelooft dat een klimaatneutraal materiaal gebruik mede bereikt kan worden door fossiel gebaseerde kunststoffen te vervangen door een combinatie van recycled en plantaardig gebaseerde kunststoffen. Op basis van onze materiaalkundige- en transitie-expertise heeft Bywyd B.V. de ambitie om aanbieders en producenten van kunststof producten te helpen om aan hun CO2 verminderingsopdracht te voldoen. Bywyd B.V. past de specificaties van laagwaardige reststromen aan, zodat hoogwaardige en innovatieve grondstoffen ontstaan. Hieruit kunnen duurzame producten met economische toegevoegde waarde worden geproduceerd. Voorbeeld is de Blue Finn stoel die Bywyd B.V. uit polypropyleen Bluewrap ziekenhuisafval in samenwerking met Vepa, Prezero, LUMC en Timmerije heeft ontwikkeld en vermarkt. Hierdoor wordt ca. 35% CO2-eq bespaard ten opzichte van virgin polypropyleen. Ervaring leert ook dat er vele partijen betrokken moeten worden om dit mogelijk te maken. Bywyd ontsluit deze keten tot werkende businesses.

Het live interview met Jan Willem Slijkoord vindt plaats op 15 september om 13.00 uur.

Klimaatdoelstellingen onhaalbaar zonder circulaire plastics

Ir. Jacqueline Vaessen
Boegbeeld, Topsector Chemie 

Kunststoffenbeurs Jacqueline Vaessen

Het kabinet investeert 220 miljoen euro in het groeifondsprogramma Circulaire Plastics NL om de ontwikkeling en opschaling van circulaire plastics aan te jagen. Dit bedrag wordt verdubbeld door industrie en andere stakeholders. Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering, vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en vermindert milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt. Circulaire Plastics NL heeft als doel de plasticketen te sluiten en is tot stand gekomen via het Nationaal Platform Plastics Recycling. 

Het live interview met Jacqueline Vaessen vindt plaats op 15 september om 14.00 uur.

Zonder verbruiksreductie en duurzame opwekking exploderen de energiekosten!

Harm van de Braak
Energieconsultant, Energy-Check

Harm van de Braak KB2022

Energiekosten wordt een steeds belangrijkere kostenpost voor de kunststofindustrie. Voor veel bedrijven zijn de kosten van energie al verdubbeld in 2022, maar de echte klappen vallen in 2023. Als bedrijven nu geen financiële buffer opbouwen, is de kans groot dat ze volgend jaar financiële problemen ondervinden. De landen om ons heen hebben het nog zwaarder, waardoor de Nederlandse industrie met hogere kostprijzen nog steeds een voordeel op kan leveren ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Voor de maakindustrie is duurzame opwek vaak slechts een druppel op een gloeiende plaat, aangezien ze 24/7 produceren, met grotere vermogens dan ze zelf op kunnen wekken. Uiteraard blijft de beste besparing elke kilowattuur elektra of elke kuub gas die ze niet hoeven te gebruiken. Het blijft dus verstandig om wel te investeren in verbruiksreductie en duurzame opwek waar mogelijk. Congestie wordt vaak gezien als drempel om te investeren, maar vaak zijn deze problemen te tackelen door te denken in oplossingen en niet in problemen.

Het live interview met Harm van de Braak vindt plaats op 15 september om 15.00 uur. 

Deze topspelers live ontmoeten?

Breng op 14 en/of 15 september een bezoek aan de Kunststoffenbeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Ontdek alle andere inspirerende programmaonderdelen of meld u direct gratis aan.