2022 Kunststoffenbeurs Theo Stijnen Plastics Europe

Duurzaamheid is een taak voor de hele keten

Kunststofproducenten realiseren zich heel goed dat ze hun duurzaamheidsactiviteiten moeten versnellen en circulair moeten worden. Dat zegt Theo Stijnen, directeur van belangenvereniging Plastics Europe Nederland. ‘Eerder waren de ambities van de bedrijven nog wat diffuser maar inmiddels is er eensgezindheid dat onze industrie zo snel mogelijk moet verduurzamen en de keten moet sluiten. Dat kwartje is de afgelopen jaren wel gevallen. Recyclen is serious business geworden, het belang en de schaalgrootte groeien, ook kunststofproducenten worden in toenemende mate actief in deze markt.’

Plastics Europe heeft een uitgebreide studie geïnitieerd om uit te zoeken wat de huidige situatie is en wat er moet gebeuren om in 2050 klimaatneutraal te zijn en de keten gesloten hebben. ‘De belangrijkste conclusie is dat als we niet met z’n allen versnellen, dat we dan bij lange na niet de doelen bereiken die we onszelf hebben gesteld’, waarschuwt Stijnen. ‘De hele keten heeft daar een rol in te spelen: de producenten, de merkeigenaren, de consumenten, de overheid. Duurzaam produceren en recyclen kost nu eenmaal geld. Iedereen zal een duit in het zakje moeten doen.’

Actievere overheid nodig

‘Het is een uitdaging dat consumenten vaak niet weten wat duurzame keuzes zijn’, schetst Stijnen. ‘Die moeten we beter voorlichten. Het is bijvoorbeeld aan retailers en merkeigenaren om hun klanten duidelijk te maken dat duurzaamheid een prijs heeft. Uiteindelijk hebben niet-duurzame, vaak goedkope producten geen toekomst en moeten ze niet langer worden aangeboden.’

In zijn positie bij de belangenvereniging trekt Stijnen hard aan de overheid. ‘Ik zie dat er heel veel plannen worden gemaakt als het gaat om de circulariteit van plastics, er worden talloze rapporten geschreven, maar in de praktijk gebeurt er te weinig. Laten we nou concreet aan de slag gaan.’

Een probleem waar goedwillende producenten van plastic componenten al een tijdje tegenaanlopen, is het tekort aan recyclaat. ‘Merkeigenaren, zeker de koplopers, staan te springen om gerecycled materiaal dat ze kunnen gebruiken als input maar er is simpelweg te weinig. Dat is echt een zorgpunt’, aldus Stijnen. Zo’n 75 procent van het plastic dat wordt ingezameld, gaat linea recta naar de verbrandingsoven. ‘Dan heb ik het niet zo zeer over het plastic verpakkingsmateriaal; die stroom is redelijk op orde. Er gaat echter veel meer plastic rond. Denk aan auto-onderdelen, plastic in de bouw, allerlei consumentenproducten die eerst ontmanteld moeten worden. Het probleem is dat de businesscase ontbreekt om dat plastic te scheiden. De overheid moet daarin sturen en het faciliteren.’

Stijnen pleit ook voor een reële verwijderingsbijdrage. ‘Voor een auto is die nu 25 euro. Daarvoor kun je alleen de echt waardevolle materialen scheiden. Kunststof loont niet de moeite. Consumenten zouden meer moeten betalen om ook het plastic in te zamelen en te recyclen. Dat geldt ook voor andere artikelen, van plastic emmers of sup-boards. Het is vervolgens aan de producenten om ervoor te zorgen dat die artikelen ook daadwerkelijk worden ingezameld en gerecycled.’ De genoemde studie concludeert dat er aan de voorkant moet worden ingezet op design for recycling en hergebruik. ‘Aan de achterkant moeten we bouwen aan een betere inzamelstructuur en de recyclefaciliteiten naar een hoger niveau brengen’, aldus Stijnen.

Meer weten over het sluiten van de kunststofketen? Luister dan op dag 2 van de Kunststoffenbeurs naar de lezing van Theo Stijnen.

Praktische informatie

Datum: 14 en 15 september 2022
Openingstijden: 09.30 – 17.00 uur
Locatie: Brabanthallen
Adres: Diezekade 2, 5222 AH, ’s-Hertogenbosch, Nederland
Ingang: Entree Hal A en B

Meld direct gratis aan