Coronamaatregelen

We kijken er naar uit om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. De veiligheid voor alle bij Vakbeurs Kunststoffen betrokken personen staat hierbij voor Mikrocentrum altijd voorop. De door ons getroffen maatregelen bieden u volop de ruimte om verantwoord, in een sfeervolle omgeving, elkaar te ontmoeten. Als organisatie volgen wij als Mikrocentrum dan ook de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwgezet. Dit omdat de voorschriften en beperkingen van dag tot dag en van week tot week kunnen veranderen. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM (Nederland) in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen om risico’s voor zo ver mogelijk te vermijden.

Vakbeurs Kunststoffen vindt plaats in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch en gaat zoals het er nu naar uit ziet door. Wij staan in nauw contact met deze locatie en nemen in samenspraak met hen passende maatregelen. Ook volgen we richtlijnen volgens de door het Eventplatform beschreven protocol voor zakelijke bijeenkomsten en passen we specifieke, voor Vakbeurs Kunstoffen passende, maatregelen toe. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle genomen maatregelen, richtlijnen en protocollen om u een maximaal veilig bezoek te bieden. 

Maatregelen op Vakbeurs Kunststoffen

De gehele beursvloer is zo ingericht dat u overal anderhalve meter afstand kunt houden. Dat geldt voor de stands, de gangpaden van 6 meter breed, de VIP lounges en de lezingenzalen. Maak er gebruik van en gun elkaar de ruimte de beursvloer rustig te ontdekken. Desinfecterende handgel zal overal op het evenement en in de gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn. Ontsmet uw handen dan ook regelmatig!

Om voldoende fysieke afstand te kunnen bewaren, monitoren we op ieder moment het aantal aanwezige mensen in de hallen en indien nodig passen we de maatregelen en werkwijze aan. Dit alles in lijn met de richtlijnen van de lokale overheid. De op de beurs toegepaste maatregelen worden in de komende periode verder uitgebreid en aangepast op de dan geldende door RIVM aangegeven maatregelen, de situatie en ontwikkelingen.  

Voor uw bezoek, gelden de volgende adviezen:

  • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
  • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
  • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
  • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
  • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vertoont u ziekteverschijnselen of heeft u contact gehad met een corona patiënt? Als organisatie vragen we personen die ziekteverschijnselen hebben of hebben gehad of die in contact zijn geweest met Corona besmette personen, niet naar Vakbeurs Kunststoffen te komen.

sfeerImpressie beurs Brabanthallen Mikrocentrum

Maatregelen door Brabanthallen

De veiligheid voor alle bij Vakbeurs Kunststoffen betrokken personen staat voor Mikrocentrum te allen tijde voorop. Het allerbelangrijkste bij dit alles is en blijft dat deze vakbeurs alleen door zal gaan als deze veilig kunnen worden georganiseerd. Mikrocentrum is ervan overtuigd dat dat goed mogelijk is. Jeroen Dona, Directeur Libéma Beurzen & Evenementen: “De Brabanthallen voldoen ruimschoots aan alle noodzakelijke voorwaarden en richtlijnen en hebben goedkeuring vanuit de overheid (veiligheidsregio) om activiteiten zoals de Vakbeurs Kunststoffen en de Precisiebeurs te organiseren. We doen alles wat in onze macht ligt om een veilige en vertrouwde omgeving te faciliteren en we nemen alle mogelijke maatregelen die er te nemen zijn.”

Alle maatregelen in een handig overzicht

Lees de coronamaatregelen in de Brabanthallen

Corona journey BBH 1024x1024